ΥΠΕΘΑ: Διαγωνισμός για προμήθεια 12 τεθωρακισμένων και την υποστήριξή τους

Διαγωνισμό προκήρυξε το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας σχετικά μετην «Προμήθεια 12 Μεταχειρισμένων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μηχανικού (ΤΟΜΜΧ)», καθώς και τη υποστήριξή τους.

Όπως τονίζεται, το εκτιμώμενο ανώτατο συνολικό ποσό για τέσσερα έτη φτάνει τα 24.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια.

Η δαπάνη της σύμβασης/Σ-Π(συμφωνίας-πλαίσιο) θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.