Υπερταμείο: Για πρώτη φορά όλες οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου του δημοσιεύουν Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σε συνάφεια με την στρατηγική προτεραιότητα για ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενσωμάτωση  των κριτηρίων ESG στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του, το Υπερταμείο, συντόνισε σε ομιλικό  επίπεδο την προετοιμασία των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης με έτος αναφοράς το 2022. Οι  εκθέσεις, ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν, για πρώτη φορά, από όλες οι θυγατρικές του.  

Πρόκειται για μία σημαντική καινοτομία σε εταιρείες του Δημόσιου Τομέα, καθώς έως τώρα οι  θυγατρικές του Υπερταμείου δημοσίευαν κυρίως οικονομικές εκθέσεις. Αφετηρία αποτέλεσε η καλή  συνεργασία και η σύμπραξη στελεχών από διαφορετικά τμήματα εντός της κάθε θυγατρικής, όπου κατά περίπτωση διαμορφώθηκαν και νέες ομάδες εργασίας για θέματα ESG με σκοπό την  συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.  

Οι Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης συντάχθηκαν με αναφορά σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας (όπως  πχ. GRI, SASB, συστάσεις TCFD). Αξίζει να σημειωθεί πως οι εταιρείες εκπόνησαν Materiality καθώς  και κατά περίπτωση Double Materiality Surveys με στόχο τον εντοπισμό των ουσιαστικών θεμάτων  ESG που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Έτσι, οι εκθέσεις συγκεντρώνουν σημαντικά  ποσοτικά στοιχεία, αλλά και υλοποιημένες πρωτοβουλίες των θυγατρικών του Υπερταμείου, στις  περιοχές που αυτές καλούνται να δράσουν ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Δείτε εδώ όλες τις Εκθέσεις: https://growthfund.gr/i-viosimotita-stis-thygatrikes/

Η κατάκτηση αυτού του οροσήμου αποτελεί απτό παράδειγμα του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει  το Υπερταμείο για τον εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου του, ενισχύοντας τη διαφάνεια και  στοχεύοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις μελλοντικές γενιές. 

Στελέχη των θυγατρικών του Υπερταμείου που εργάστηκαν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των  εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, δήλωσαν σχετικά: 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, ΟΚΑΑ: «Με μεγάλη χαρά συμμετείχα σε  μία διαφανή διαδικασία και πλέον με ακόμη μεγαλύτερη γνώση εύχομαι κάθε χρόνο να επιτυγχάνουμε  σημαντικές εξελίξεις, προσαρμογές και βελτιώσεις». 

ΕΛΕΝΗ Κ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ, MSc Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος, ESG & Πιστοποιήσεων (ISO  & GDPR), DPO, ΔΕΘ-HELEXPO: «Η αποτύπωση όλων των δράσεων και καλών πρακτικών που αφορούν  τη διακυβέρνηση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια είναι η αρχή ενός υπέροχου ταξιδιού!» 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ, Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος, ΚΑΘ: «H έκθεση βιωσιμότητας της ΚΑΘ  περιλαμβάνει τις ενέργειες και την ισχυρή δέσμευσή μας ως προς το ESG».  

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Διευθυντής Φιλοτελισμού Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Όμιλος ΕΛΤΑ: «Όσα καταγράφονται στην πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας θα αποτελέσουν οδηγό για τα επόμενα  βήματα βιώσιμης ανάπτυξης των Ελληνικών Ταχυδρομείων».  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ, Διευθυντής Παραγωγής, Ελληνικές Αλυκές: «Η δημοσίευση της πρώτης  έκθεσης βιωσιμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελληνικές Αλυκές, καθώς αναδεικνύει την  προσήλωσή μας και την δέσμευση μας στην βιώσιμη παραγωγή, αποτυπώνοντας τις προσπάθειές μας  για την υλοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών στόχων». 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: «Στην 3η  έκθεση βιωσιμότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ παρουσιάζονται οι δράσεις, καθώς και οι προτεραιότητες σχετικά με  τη δέσμευσή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την πρόοδό μας ως προς  την επίτευξη βιώσιμων πρακτικών και να αξιολογήσουμε την επίδρασή τους».  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ, Project Management & Ecosystem Development Officer: «Για τη Συμμετοχές  5G, η δημοσίευση της αναφοράς δραστηριότητάς, τονίζει την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για  υπεύθυνες επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες . Επιπλέον, καταδεικνύει την αφοσίωσή  μας στη διαφάνεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών,  των εργαζομένων και του κοινού». 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, Υπεύθυνος Πωλήσεων & Μάρκετινγκ / αναπληρωτής DPO, ΑΕΔΙΚ: «Η  δημοσίευση της πρώτης έκθεσης βιωσιμότητας αποτελεί την ολοκλήρωση μίας ομαδικής προσπάθειας  όλων των τμημάτων της εταιρείας μας και σηματοδοτεί την απαρχή εγκαθίδρυσης εταιρικής  κουλτούρας δεσμεύσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης». 

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΡΟΚΟΥ, Τομεάρχης Marketing, Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, ΕΤΑΔ: «Το πρώτο μεγάλο και  ουσιαστικό βήμα μας για τον συντονισμό δυνάμεων και νοοτροπίας προς μία κοινή πράσινη  κατεύθυνση». 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, Σύμβουλος CEO ΟΑΣΑ, Συγκοινωνίες Αθηνών: «Ένα σημαντικό βήμα για την  ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και της λογοδοσίας, μία δέσμευση για την αντιμετώπιση ζητημάτων  ESG, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον». 

ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗ, Head of Sustainability, ESG and Climate Change, ΤΑΙΠΕΔ: «Ένα σημαντικό  ορόσημο για το ΤΑΙΠΕΔ που αντανακλά τις αξίες μας και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για διαφάνεια,  ευθύνη και συνεχή βελτίωση των προσπαθειών ενίσχυσης της βιωσιμότητας».