Τσακλόγλου: Αν δεν αλλάξουμε τους κανόνες το συνταξιοδοτικό δεν θα είναι βιώσιμο

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών ενώ λίγο μετά έδωσε συνέντευξη στο Blue Sky και τον Βαγγέλη Γιακουμή μιλώντας τόσο για το δημογραφικό όσο και για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

Κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Δελφών, ο κος Τσακλόγλου τόνισε ότι με δεδομένο ότι τα περισσότερα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης παραμένουν κυρίως διανεμητικά, δηλαδή οι συντάξεις που καταβάλλονται σήμερα χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζομένων, γίνεται αντιληπτό πως η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη χρηματοδότησή τους. Κατά συνέπεια, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει μέτρα ανάσχεσης της αύξησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ενίσχυσης των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων των συνταξιοδοτικών συστημάτων οι οποίοι δεν είναι εκτεθειμένοι στο δημογραφικό κίνδυνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις προκλήσεις που φέρνει η γήρανση του πληθυσμού στη λειτουργία των συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας, οι οποίες αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε αύξηση των δαπανών του κράτους πρόνοιας για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, σε αυτό το πλαίσιο, η κατανομή των κοινωνικών δαπανών θα πρέπει να γίνει με τρόπο δίκαιο ώστε το κοινωνικό κράτος να επιτελεί το σκοπό του ολοκληρωμένα τόσο απέναντι στην παρούσα όσο και στις μελλοντικές γενεές.

Για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης δήλωσε ο ίδιος: “Πρόσφατα είχαμε μια σημαντική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης η οποία προβλέπει:

  • Ευκολότερη δημιουργία ταμείων καθώς μπορούν πλέον να γίνουν πολυεργοδοτικά από επιχειρήσεις δηλαδή διαφορετικών κλάδων.
  • Εισαγωγή κανόνων διαφάνειας και καλής διακυβέρνησης
  • Μεταφορά εποπτείας από ένα μάλλον δυσλειτουργικό τριμερές σχήμα στην Τράπεζα της Ελλάδας η οποία έχει το κύρος, την εμπειρία και τους απαραίτητους πόρους

Εξορθολογισμός φορολογικού πλαισίου δίνοντας κίνητρα για μακροχρόνια ασφάλιση και επιπλέον κίνητρα για την παροχή σύνταξης αντί εφάπαξ”.

Σχετικά με το δημογραφικό ο κ. Τσακλόγλου είπε: “Οι διαθέσιμες δημογραφικές προβλέψεις δείχνουν ότι οδεύουμε σε μια κοινωνία η οποία θα είναι και μικρότερη αριθμητικά και γηραιότερη από άποψη ηλικίας. Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και όλο και περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης, οι αναπτυγμένες χώρες έχουν πάρει μέτρα για τον περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ (κατάργηση κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση, αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης, σύνδεση ορίων συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης, κλπ) αλλά και δημιουργία ή ενίσχυση κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, συμπληρωματικών προς τα υφιστάμενα διανεμητικά συστήματα.

Οι αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι διαθέσιμες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι αν δεν αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού το συνταξιοδοτικό σύστημά μας είναι βιώσιμο, παρά την αναμενόμενη αρνητική επίδραση των δημογραφικών μεταβολών”.