Άσκηση Ελλάδας – Κύπρου – Αρμενίας

Από την Δευτέρα έως την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 και στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Τριμερή Συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Κύπρου και Αρμενίας, η οποία έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου Αττικής.

Η Συνεκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης (ΚΣΔ) μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Αρμενίας έτους 2023 και συνέβαλε στην αναβάθμιση του επιπέδου της συναντίληψης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των ΕΔ – ΔΕΕ των συμμετεχόντων, καθώς και στην επαύξηση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν σε αυτήν, με 1 Επιχειρησιακή Ομάδα (Special Operations Task Unit – SOTU) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.
Κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως παρακάτω:

● Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ).
● Τεχνικές και Τακτικές Ελεύθερου Σκοπευτή (Sniping).
● Τεχνικές, τακτικές και διαδικασίες αγώνα εντός κατοικημένου τόπου.
● Σχεδίαση – Υλοποίηση Άσκησης μικρής κλίμακας.