Τράπεζα Πειραιώς: Νέα προγράμματα στεγαστικών δανείων

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προσφέρει στεγαστικά προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται συνολικά στις ανάγκες των πολιτών.

Όλοι οι πελάτες, υποβάλλοντας την αίτησή τους online ή μέσω καταστήματος, επωφελούνται από:

Προέγκριση εντός 48 ωρών

Δυνατότητα γρήγορης εκταμίευσης με την προσκόμιση του συμβολαίου αγοράς

Χαμηλό επιτόκιο, από 2,70% σταθερό για 3 έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου από 1,75%

Δυνατότητα συνολικής διάρκειας δανείου έως 35 έτη

Έξτρα ρευστότητα με το καταναλωτικό «Πρώτης Εγκατάστασης» για ποσό έως 40.000 ευρώ και χαμηλό σταθερό επιτόκιο 9,90%.

Επιπλέον, για όσους σχεδιάζουν να αγοράσουν ή να χτίσουν το πρώτο τους σπίτι, προσφέρεται το πρόγραμμα Piraeus 90 Πρώτης Κατοικίας, με χρηματοδότηση από την Τράπεζα έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δανειολήπτες με ανώτατο όριο ηλικίας τα 50 έτη και για ποσό έως 500.000 ευρώ, χωρίς δαπάνη εξέτασης του αιτήματος.

Σε όλα τα στεγαστικά δάνεια ο πελάτης μπορεί να επιλέξει σταθερό επιτόκιο μεγαλύτερης διάρκειας ή εξαρχής κυμαινόμενο επιτόκιο ενώ η διαμόρφωση του τελικού επιτοκίου από την Πειραιώς γίνεται εξατομικευμένα, μετά από αξιολόγηση του δανειολήπτη.