Τι ζητάνε οι Έλληνες φοιτητές από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαλέξεις από ανθρώπους της αγοράς, επαγγελματική προοπτική και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, φαίνεται να είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που ίσως, καθιστούν σήμερα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα πιο ελκυστικό.
Αυτά αναδεικνύονται έντονα, μεταξύ άλλων, από τη νέα έρευνα της ProrataSA για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε συνεργασία με το The American College of Greece-Deree, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιωτικών κολλεγίων.

 

Σημειώνεται ότι η έρευνα, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης και παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 6 Φεβρουαρίου 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το περιεχόμενο ενός προγράμματος σπουδών, η διεύρυνση του πεδίου των προπτυχιακών γνώσεων και η φήμη του πανεπιστημιακού ιδρύματος αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες που καταγράφηκαν ότι συμβάλλουν στην απόφαση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος, είναι η βούληση για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη ή η εμβάθυνση στο αντικείμενο σπουδών.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή της κατοχής ενός μεταπτυχιακού τίτλου στην εύρεση θέσης εργασίας, αφού ως προς αυτό, ο συγκεκριμένος παράγοντας καταγράφεται ως ο δεύτερος σημαντικότερος -μετά την προϋπηρεσία στον εκάστοτε τομέα- ξεπερνώντας στη σχετική λίστα ακόμα και τη συμβολή των παραδοσιακά πολύτιμων «καλών συστάσεων».

Ενδιαφέρον για τα προγράμματα πιστοποίησης

Σε σχέση με τα προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης το ενδιαφέρον των αποφοίτων καταγράφεται ως υψηλό, ιδίως όσων έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Ως οι κυριότεροι λόγοι που συσχετίζονται με την επιλογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης καταγράφονται το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, η φήμη του προγράμματος, η διαδικτυακή διαθεσιμότητα των μαθημάτων, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης μέρους των εξόδων παρακολούθησης από την εργοδοσία.

Να διδάσκουν άνθρωποι από την αγορά

Ένα εντυπωσιακό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων -σε ποσοστό 64%- εκτιμάει ότι στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να γίνονται διαλέξεις από ανθρώπους της αγοράς και επιπροσθέτως ότι τα τελευταία θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Σε συνάφεια με τα παραπάνω ευρήματα,  8 στους 10 διατηρούν την άποψη ότι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να προετοιμάζει γνωστικά τους αποφοίτους για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους αλλά και για μια επαγγελματικού τύπου πιστοποίηση.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία, τα συν και τα μείον

Η μεγαλύτερη -αν και όχι πλειοψηφική- μερίδα φοιτητών και αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιωτικών κολλεγίων αντιμετωπίζει με θετικό βλέμμα την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, προβάλλοντας.

Ωστόσο, η έρευνα κατέγραψε και ορισμένες σημαντικές επιφυλάξεις που σχετίζονται με την περιορισμένη διαδραστικότητα της συγκεκριμένης μορφής διδασκαλίας και τα παράγωγα αυτής (μειωμένο ενδιαφέρον παρακολούθησης, αδυναμία ουσιαστικής συσχέτισης με τους συμφοιτητές/τριες κ.α.), καθώς και την όχι ιδιαίτερα θετική φήμη που θεωρούν ότι συνοδεύει αυτού του τύπου τα προγράμματαστην αγορά εργασίας.

Επιπλέον πλεονεκτήματα που αναγνωρίζονται ως προς την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας σχετίζονται, σύμφωνα με τους ερωτώμενους/ες με την μείωση του κόστους σπουδών, λόγω της απουσίας μετακινήσεων και λοιπών εξόδων που συνοδεύουν την παρουσία σε χώρους εκτός της οικίας, καθώς και την ευελιξία που προσφέρουν ως προς τη διευθέτηση του προσωπικού χρόνου.