Τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο

Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Children’s Rights and Connectivity», που πραγματοποιήθηκε την 15η και την 16η Νοεμβρίου 2023 από την GSMA, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

Τη διήμερη εκπαίδευση παρακολούθησαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών καθώς επίσης και στελέχη από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

Τα παιδιά στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, κίνδυνοι και ευκαιρίες.

Ενέργειες για την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών.

• Ενέργειες για την ενημέρωση των παιδιών για την ασφαλή και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

• Τα δικαιώματα των παιδιών στη συνδεσιμότητα.

Ενέργειες για την προσαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών για τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο.

• Η προστασία των παιδιών εντός και εκτός του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο παράλληλα έδωσε την ευκαιρία για έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο στα παραπάνω θέματα, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+).

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας EETT-GSMA που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2020 και ορίζει την ΕΕΤΤ ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την εκπαίδευση στελεχών σε ρυθμιστικά θέματα, με διαπίστευση της GSMA και με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις νέες τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.