Συνομιλίες ΓΕΕΘΑ με ΝΑΤΟ και ΕΕ επί Αντικειμένων Αμυντικού Σχεδιασμού

Από την Πέμπτη έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν στο ΓΕΕΘΑ, διμερείς συνομιλίες επί αντικειμένων αμυντικού σχεδιασμού μεταξύ αντιπροσωπείας αρμοδίων επιτελών του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, και αντίστοιχων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η δραστηριότητα οργανώθηκε από την Διεύθυνση Στρατηγικής – Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΣΑΣΔ), και συμμετείχαν 30 Αξιωματικοί από το ΓΕΕΘΑ, τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ. Από πλευράς ΝΑΤΟ συμμετείχαν 16 αξιωματούχοι από τις δομές του Διεθνούς Επιτελείου (International Staff – IS), του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου (International Military Staff – IMS), καθώς και από την Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού (NATO Allied Command Transformation – ACT). Από την ΕΕ συμμετείχαν 2 Αξιωματούχοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA) και την Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (European Union Military Committee – EUMC).

Οι εν λόγω συζητήσεις λαμβάνουν χώρα ανά διετία και αντικείμενό τους αποτελεί αφενός από πλευράς ΝΑΤΟ η αξιολόγηση της Ελλάδας αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης της συμμαχικής στοχοθεσίας, στο πλαίσιο των διαδικασιών αμυντικού σχεδιασμού της Συμμαχίας, αφετέρου από πλευράς ΕΕ η συζήτηση επί της αξιολόγησης της συνεισφοράς της Χώρας μας σε δυνάμεις και δυνατότητες που διαθέτει σε αυτήν, στο πλαίσιο των διαδικασιών αμυντικού σχεδιασμού της ΕΕ (Headline Goal Process – HLGP).

Κατά την υλοποίηση των συνομιλιών, επισημάνθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής των ανατεθέντων συμμαχικών στόχων από την Ελλάδα, και επιβεβαιώθηκε η ικανότητα συνεισφοράς της με δυνάμεις και δυνατότητες στην ΕΕ.