Συμφωνία Ελλάδας – Μολδαβίας για αμοιβαία αναγνώριση και μετατροπή διπλωμάτων οδήγησης

Συμφωνία Ελλάδας – Μολδαβίας με θέμα την αμοιβαία αναγνώριση και μετατροπή διπλωμάτων οδήγησης υπεγράφη, σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της συνάντησης των Πρωθυπουργών Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Μολδαβίας, Dorin Recean, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Πρέσβυ της Μολδαβίας στην Αθήνα, Andrei Popov.

Με βάση τη Συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν αμοιβαία τις άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, όταν χρησιμοποιούνται στην κυκλοφορία στο έδαφός τους.

Ελλάδα και Μολδαβία συμφωνούν να επιτρέψουν στους κατόχους αδειών οδήγησης να τις ανταλλάξουν, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί η συνήθης διαμονή στο έδαφος και των δύο συμβαλλομένων μερών ή η προσωρινή διαμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Η Συμφωνία διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών και επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να έχουν πλήρη έλεγχο επί της συμμόρφωσης των ξένων οδηγών με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και επάρκειας δεξιοτήτων.