Στρατηγική συμφωνία Unicredit-Alpha Bank-Τι προβλέπει

Η ιταλική Unicredit υπέβαλε προσφορά προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών που σήμερα κατέχει στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας των δύο τραπεζών.

Ταυτόχρονα, οι δύο τράπεζες προχωρούν στη συγχώνευση των θυγατρικών των δύο τραπεζών στη Ρουμανία και τη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στη ρουμάνικη τραπεζική αγορά βάσει συνόλου ενεργητικού.

H  UniCredit ενισχύει τη θέση της σε μία κύρια και αναπτυσσόμενη αγορά. Η Alpha Bank διατηρεί ποσοστό 9,9% στο νέο σχήμα.

Βάσει της συμφωνίας διαμορφώνεται πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας στην Ελλάδα για τη διάθεση των προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, που συνδέονται µε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων (unit linked) της UniCredit, στους 3,5 εκατομμύρια πελάτες της Alpha Bank, και δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος για την πώληση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, μέσω της απόκτησης του 51% της AlphaLife από την UniCredit.

Το ΤΧΣ 

Σε σχετική ανακοίνωση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καλωσορίζει και επικροτεί τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ της Alpha Bank και της Unicredit σε σχέση με τη συγχώνευση των εργασιών τους στη Ρουμανία και τη στρατηγική συνεργασία στην Ελλάδα, και επιβεβαιώνει τη λήψη προσφοράς από την Unicredit για την αγορά όλων των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Alpha Bank.

Το ΤΧΣ θα εξετάσει, μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του που θα διοριστούν σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ, αυτήν την προσφορά στα πλαίσια της στρατηγικής αποεπένδυσης, η οποία (προσφορά) θεωρείται ιδιωτική πώληση και περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους όρους της προσφοράς είναι εμπιστευτικά και οποιαδήποτε πληροφόρηση απαιτεί τη συναίνεση των μερών.

Γ. Στουρνάρας: Σημαντική η συμφωνία 

Mε αφορμή τη συμφωνία UniCredit και Alpha Bank, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επεσήμανε τα ακόλουθα:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος καλωσορίζει τη συμφωνία UniCredit και Alpha Bank, την πρώτη σημαντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας και μιας συστημικής ελληνικής τράπεζας, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Η συμφωνία αυτή αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή άλλωστε πιστοποιήθηκε από τέσσερις οίκους αξιολόγησης μέχρι τώρα, οι οποίοι χορήγησαν επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αντανακλά επίσης και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στις δύο τράπεζες, UniCredit και Alpha Bank, για τη συστηματική δουλειά που έκαναν, ώστε να καταλήξουν σε αυτήν τη σημαντική συμφωνία, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλη την ευρωζώνη».