Στα 27,7 δις ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) γνωστοποίησε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2024 ανήλθε σε 27.744.764 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023, που είχε ανέλθει 25.290.173 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2024 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 31,9%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 24,6%.