Σήμερα η πρώτη αγωγή αποζημίωσης για την τραγωδία των Τεμπών

Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας θα γίνει συζήτηση σχετικά με την πρώτη αγωγή αποζημίωσης για την τραγωδία των Τεμπών.

Το συνολικό ποσό αποζημίωσης που αιτούνται από ΟΣΕ και Hellenic Train οι συγγενείς ελεγκτή εισιτηρίων, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η προσφυγή κατατέθηκε από την οικογένεια του θύματος.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση για ηθική βλάβη και οδύνη.