Προτάσεις βιομηχανικών συνδέσμων για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Την αποκατάσταση της κανονικότητας στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας ζητά με προτάσεις της η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων των ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ και ΣΕΒ, μέσω υπομνημάτων προς υπουργούς.

Ειδικότερα, Οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι προτείνουν συγκεκριμένα δέκα παρεμβάσεις:

· εξειδίκευση του ορισμού των επιχειρήσεων που επλήγησαν έμμεσα από τις πλημμύρες.

· άμεση οριστικοποίηση του μηχανισμού καταβολής αποζημιώσεων και δημιουργία ειδικής πλατφόρμας (ή επέκταση της πλατφόρμας arogi.gov.gr), που θα υποστηρίζει τα αιτήματα των τελικών αποζημιώσεων και τη σχετική τεκμηρίωση αυτών.

· άμεση ενημέρωση για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης σε όλη την Περιφέρεια, όσον αφορά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τις υποδομές και τα οδικά δίκτυα.

· δημιουργία έκτακτων διαδικασιών για την αποκομιδή και την εναπόθεση των απορριμμάτων, πρωτίστως για τις βιομηχανίες τροφίμων, «που αποτελούν υγειονομικές βόμβες για την περιοχή».

· συγκρότηση αρμόδιας Εθνικής Αρχής που θα αναλάβει την κατάρτιση και την υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, για την παραγωγική ανασύνταξη της Περιφέρειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

· τροποποίηση των όρων και υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είναι σε εξέλιξη και άμεση αξιολόγηση αιτημάτων και έκδοση αποφάσεων κατά προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, σε νέες αιτήσεις υπαγωγής και αιτήματα τροποποίησης.

· ταχείες, κατά προτεραιότητα, εκταμιεύσεις πληρωμών για τις επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια.

· δημιουργία ενός Νέου Αναπτυξιακού Πλαισίου Ενισχύσεων, με αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης), για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας.

· υλοποίηση δράσεων κατάρτισης ανέργων και επανακατάρτισης εργαζομένων, για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση του, επίσης, πληττόμενου ανθρώπινου δυναμικού στην Θεσσαλία.

· διαφημιστική προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των τοπικών προϊόντων στα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα ώστε η Θεσσαλία να ανακτήσει τη θέση της ως δημοφιλής επενδυτικός και τουριστικός προορισμός.