Προσλήψεις από τον ΑΔΜΗΕ

Σε προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για την κάλυψη 87 θέσεων εργασίας, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρά ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή, η προκήρυξη 32 θέσεων εργασίας εξειδικευμένων προσόντων ή εμπειρίας, αορίστου χρόνου, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Η νέα προκήρυξη αφορά:

38 θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τις εξής ειδικότητες: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,

18 θέσεις που απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων και

31 θέσεις που απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών.

Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), όπως και η κύρωση των τελικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον νόμο, η παραλαβή και η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ, επιτυγχάνοντας έτσι βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Οι νέοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν πάνω στα μεγάλα projects του Διαχειριστή που είναι κρίσιμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, με έμφαση στην επέκταση και την αναβάθμιση του ηπειρωτικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση των νησιωτικών και διεθνών διασυνδέσεων που προβλέπονται στο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 20.03.2024 έως και 03.04.2024, διαδικτυακά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admie.gr).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.admie.gr/theseis-ergasias/proslipseis-me-symvasi-aoristou-xronou.