ΠΑΣΕΣ: Ειδική άδεια σε διαζευγμένους στρατιωτικούς με συνεπιμέλεια τέκνων

Αίτημα θέσπισης ειδικής άδειας για διαζευγμένους άνδρες στρατιωτικούς, που έχουν συνεπιμέλεια τέκνου/τέκνων και υπηρετούν σε περιοχή με απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο διαμονής του παιδιού τους, θέτει το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.), με επιστολή του στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:

«Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έγινε κοινωνός πολλών παραπόνων μελών του κι όχι μόνο, για τη μη ύπαρξη κάποιας στοιχειώδους μέριμνας για τους άντρες συναδέλφους που έχουν διαζευχτεί, κατέχουν όμως τη συνεπιμέλεια τέκνου ή τέκνων και λόγω υπηρεσιακών αναγκών υπηρετούν σε Μονάδες μη επιθυμίας τους εκατοντάδες χιλιόμετρα (αν όχι ναυτικά μίλια) μακριά από τα τέκνα τους.

Μας ανέφεραν συγκεκριμένα πως είναι αναγκασμένοι προκειμένου να βλέπουν τα παιδιά τους αλλά και να είναι και συνεπής απέναντι στις δεσμευτικές αποφάσεις των δικαστηρίων, να εξαντλούν εξολοκλήρου όλη τους την άδεια για αυτό το σκοπό η οποία εκ των πραγμάτων δεν επαρκεί για τη κάλυψη της παραπάνω ανάγκης.

Σας θυμίζουμε, πως σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου 4800/2021, άρθρο 5, παρ. 2 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, «εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς».

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχετε απέναντι σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, θα σας παρακαλούσαμε όπως ενσκήψετε πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και ορίσετε τη χορήγηση μίας ημέρας ανά μήνα ως Ειδικής Άδειας για όσους άντρες συναδέλφους είναι διαζευγμένοι, έχουν όμως τη συνεπιμέλεια τέκνου/τέκνων και υπηρετούν σε τόπο μη επιθυμίας τους που απέχει τουλάχιστον 200χλμ από την περιοχή μόνιμης διαμονής των τέκνων τους».