Παπαθανάσης: Στόχος η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Τον απολογισμό της πορείας απορρόφησης, τον προγραμματισμό για το 2024 και τη σημασία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων που έχει στη διάθεσή της η χώρα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, με επίκεντρο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στο πλαίσιο της τριμηνιαίας ενημέρωσης της κοινής γνώμης για θέματα του χαρτοφυλακίου του, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι όλοι οι πόροι του ΕΣΠΑ απορροφήθηκαν στο σύνολό τους, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, και αυτό, υπογράμμισε, συνιστά την καλύτερη απόδειξη της δέσμευσης της Κυβέρνησης ότι «δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογράμμισε: «Πάνω από το 60% της ανάπτυξης του 2024 θα προέλθει από το ΠΔΕ, το οποίο, αυτή τη χρονιά, θα ανέλθει σε 12,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%, και θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 14 ετών. Επίσης, για την περίοδο ΕΣΠΑ 2021- 2027, οι προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 1/3 του προϋπολογισμού, για έργα 5,4 δισ. ευρώ. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, με την τελευταία έγκριση εκταμίευσης του 3ου αιτήματος πληρωμής ύψους 3,6 δισ. ευρώ, το συνολικό ποσό που έχουμε λάβει ανέρχεται στα 14,7 δισ. ευρώ. Μετά την πρόσφατη Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, οι συνολικοί ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται πλέον στα 36 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18,2 δισ. για επιχορηγήσεις και 17,7 δισ για το δανειακό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την στήριξη της οικονομίας για περισσότερες δουλειές για όλες και όλους, για τα νέα παιδιά».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 συνοδεύτηκε από την επιτυχή πλήρη απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους σε δράσεις που συνέβαλαν αποφασιστικά στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανάπτυξη και τη συνοχή των περιφερειών της χώρας».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΑ, κ. Γιώργος Ζερβός, σημείωσε: «Η επίτευξη όλων των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και το «ασφαλές» κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-20, καταδεικνύει την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και τον άρτιο σχεδιασμό των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών του Υπουργείου, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και τελικά των πολιτών της χώρας. Ταυτόχρονα,προδιαγράφει την ανάλογη συνέχεια και για τα Προγράμματα της περιόδου 2021-27 για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας».

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Το ΕΣΠΑ 2014-2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε πανευρωπαϊκούς όρους. Με τους φορείς υλοποίησης και την καθοριστική συμβολή των Ειδικών Υπηρεσιών, η αναπτυξιακή πορεία διασφαλίστηκε, ενώ το ΕΣΠΑ αποτέλεσε βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας. Οι ωφελούμενοι, άνεργοι, επιχειρήσεις, ευάλωτες ομάδες, γνωρίζουν. Τέλος, δέσμευσή μας είναι ο πήχυς να ανεβαίνει για το μέλλον. Μια δέσμευση ουσιαστική, πέρα από κανονιστική, έναντι των συμπολιτών μας».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, τόνισε: «Το 2023 έκλεισε με σημαντικές εξελίξεις για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης- Ελλάδα 2.0. Η χώρα μας έλαβε 3,6 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκε η αναθεώρηση του σχεδίου που πλέον έχει προϋπολογισμό 36 δισ ευρώ και οι πληρωμές για το σκέλος επιχορηγήσεων ξεπέρασαν τα 2 δισ ευρώ. Συνεχίζουμε με προσήλωση και με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».