ΟΟΣΑ: Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα στην έκθεση για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα στην Έκθεση Αξιολόγησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της διαφθοράς ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης.

“Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εικόνας της χώρας μας προς τους φορείς που αξιολογούν την οικονομική κατάσταση και πρόοδό της.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την λειτουργία του Κράτους Δικαίου, την Δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών”, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Από τις 49 συστάσεις που έγιναν στην χώρα μας έχουν ικανοποιηθεί οι 38, δηλαδή το 89%.

Τα κυριότερα επιτεύγματα που αναγνωρίζονται είναι μεταξύ άλλων:

 • Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αναβάθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας, σε μια ενιαία και αποτελεσματική δικαστική διαδικασία,
 • Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στο Ταμείο Ανάκαμψης,
 • Η πρόσβαση Ελεγκτών της ΕΑΔ σε δημόσιες βάσεις δεδομένων,
 • Η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 • Η δημιουργία του Μητρώου Διαφάνειας,
 • Η ενίσχυση της δικαιοδοσίας και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα, με την διεύρυνση της εξουσίας του να ερευνά και να διώκει αδικήματα διαφθοράς,
 • Η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers protection),
 • Η ενίσχυση του Χάρτη Δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς στην αστική και ποινική δικαιοσύνη, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης, τονίζοντας την πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 2η καλύτερη θέση στην ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης, την 5η καλύτερη θέση στο βαθμό υλοποίησης και την 6η καλύτερη στην ποιότητα του περιεχομένου μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στο πεδίο του Κράτους Δικαίου ιδιαίτερη μνεία γίνεται για

 • την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης
 • Την σύσταση και λειτουργία Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών
 • Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 • Την σημαντική πρόοδο στο πεδίο της καλής νομοθέτησης με
 • Την Εκμηδένιση της υποβολής εκπρόθεσμων τροπολογιών επί σχεδίων νόμου και
 • Την ελαχιστοποίηση της χρήση της επείγουσας και της κατεπείγουσας διαδικασίας.

Επιπλέον, για το ζήτημα της Ελευθερίας του Τύπου, η έκθεση αναφέρεται με θετικό πρόσημο
στην σύσταση των δύο νέων μητρώων για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο, την κατάργηση του αξιόποινου χαρακτήρα της απλής δυσφήμισης,

 • την θέσπιση της διευκόλυνσης της απόρριψης προδήλως αβάσιμων μηνύσεων και αναφορών,
 • τη διασφάλιση της προστασίας των δημοσιογράφων που καλύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην κάλυψη ή σχολιασμό επαγγελματικών αθλητικών γεγονότων από πράξεις βίας ή παρόμοιες απειλές,
 • την ειδική Task Force για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενδυνάμωσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης,
 • και τη λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μάλιστα έχουν διοχετευθεί πόροι περίπου 508 εκ. ευρώ σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος δικαίου, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

“Η πρόοδος της χώρας μας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ΟΟΣΑ, ενώ αξίζει να θυμίσουμε πως η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως «χώρα της χρονιάς» και αναβαθμίστηκε σε «Πλήρη Δημοκρατία», από τον Economist, βελτίωσε την κατάταξή της κατά 5 θέσεις και έφτασε στην 20η θέση, ανέκτησε την επενδυτική Βαθμίδα μετά από 13 χρόνια, είναι «Πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη στη μείωση χρέους, καθώς ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ μειώθηκε σε επίπεδο τιμών προγενέστερο του 2012 και στο διάστημα 2019-2023 έχουμε διπλάσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (9,8%) συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,8%)”, σημειώνει ο κ. Μαρινάκης.