Οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι 5 Ιουλίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουλίου, θα καταβληθούν 89.821.690 ευρώ σε 87.375 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑκαι τηςΔημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

 

•Στις 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 12.700.690 ευρώ σε 28.737 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•20 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

•4 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».