Οι κρίσεις στην Πυροσβεστική-Νέος υπαρχηγός ο Ν. Ρουμελιώτης

Συνεδρίασε για το Πυροσβεστικό Σώμα το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων. Έκρινε προακτέους στον βαθμό του αντιστράτηγου, για κάλυψη 4 κενών οργανικών θέσεων τους εξής υποστράτηγους γενικών καθηκόντων, που, με απόφαση του αρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, τοποθετούνται ως εξής:

 • Νικόλαος Ρουμελιώτης, ως υπαρχηγός του Σώματος
 • Αθανάσιος Μπαλάφας, ως προϊστάμενος Επιτελείου του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Παναγιώτης Νιάφας, ως γενικός επιθεωρητής Πυροσβεστικής Νοτίου Ελλάδος
 • Ευάγγελος Φαλάρας, ως γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικής Βορείου Ελλάδος.

Κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε, τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι αντιστράτηγοι:

 • Μάριος Αποστολίδης
 • Δημήτριος Καρασαββίδης
 • Χρήστος Λάμπρης

Παράλληλα, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα οι υποστράτηγοι του Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτριος Κοντογιάννης και Γεώργιος Καραμανλής προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2024.

Κρίθηκαν, διατηρητέοι οι υποστράτηγοι γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος:

 • Δημοσθένης Ραγκαβάς
 • Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος

Κρίθηκαν ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους, οι εξής 4 υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων:

 • Δημήτριος Καλιανιώτης
 • Δημήτριος Πατράκης
 • Κωνσταντίνος Δαδούδης
 • Κωνσταντίνος Κούκουρας

Κρίθηκαν ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι εξής 12 αρχιπυράρχοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του υποστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων:

 • Αναστάσιος Βασιλείου
 • Απόστολος Βασδέκης
 • Ανδρέας Στεμπίλης
 • Κούτρας Νικόλαος
 • Θεόδωρος Βασιλάκης
 • Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
 • Σπυρίδωνας Παπαστάθης
 • Γεώργιος Νταουτάς
 • Κωνσταντίνος Παπάζογλου
 • Κωνσταντίνος Τσαλίκης
 • Νικόλαος Κολοβός
 • Αθανάσιος Μικρούλης

Προάγονται οι εξής 8 αρχιπύραρχοι γενικών καθηκόντων στον βαθμό του υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

 • Αθανάσιος Χατζόπουλος
 • Δημήτριος Γεωργανάς
 • Χριστόφορος Μπόκας
 • Χρήστος Πλατάς
 • Γεώργιος Τσικαλάς
 • Δημήτριος Μπριόλας
 • Θεόδωρος Κοσμίδης
 • Γεώργιος Μαρκουλάκης

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των πυράρχων του Πυροσβεστικού Σώματος.