Μειώθηκαν οι θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 48 εβδομάδες του 2023

Λιγότεροι κατά 12.436 ή 9,6% ήταν οι θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποδόθηκαν σε Covid-19, τις πρώτες 48 εβδομάδες του 2023 (2/1/2023- 3/12/2023) και ανήλθαν σε 116.808 θανάτους (59.202 άνδρες και 57.606 γυναίκες), ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (3/1/2022- 4/12/2022) είχαν ανέλθει σε 129.244 θανάτους (64.991 άνδρες και 64.253 γυναίκες), όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, σημειώνεται πως μείωση κατά 2.652 θανάτους (2,2%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων 48 εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2017- 2022 (119.460 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, ανέρχονται σε -0,9% το 2022 σε σχέση με το 2021 (130.425 θάνατοι), σε 10,4% το 2021 σε σχέση με το 2020 (118.125 θάνατοι), σε 3% το 2020 σε σχέση με το 2019 (114.659 θάνατοι), σε 4,4% το 2019 σε σχέση με το 2018 (109.831 θάνατοι) και σε -4,1% το 2018 σε σχέση με το 2017 (114.473 θάνατοι).

Τις πρώτες 48 εβδομάδες του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε όλες τις εβδομάδες πλην της 29η (17/7/2023- 23/7/2023), της 34ης (21/8/2023- 27/8/2023), της 38ης (18/9/2023- 24/9/2023) και της 18ης (1/5/2023- 7/5/2023) εβδομάδας, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 12,5%, 9,7%, 8,2% και 1,5% αντίστοιχα. Οι κυριότερες μειώσεις παρατηρούνται στην 31η (31/7/2023- 6/8/2023), στην 32η (7/8/2023- 13/8/2023) και στην 4η (23/1/2023- 29/1/2023) εβδομάδα κατά 23,9%, 23,1% και 22,6% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται μείωση στις περισσότερες ηλιακές ομάδες, με τις κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (-3.277 θάνατοι), 80 έως 84 ετών (-3.087 θάνατοι) και άνω των 90 ετών (-2.972 θάνατοι).

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, παρατηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν μείωση και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 3.493, 3.039 και 1.175 θανάτους αντίστοιχα.