Με 9 βραβεία τιμήθηκε η Alpha Bank στα Circular Economy Awards 2023

Κορυφαίος οργανισμός στη διάδοση και εφαρμογή πράσινων πρακτικών αναδείχθηκε η Alpha Bank στα  Circular Economy Awards 2023, που διοργανώθηκαν από την Boussias events. Η Τράπεζα απέσπασε  συνολικά εννέα βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Circular Economy Company of the Year. 

Ειδικότερα για την κορυφαία αυτή διάκριση, η κριτική επιτροπή των βραβείων αναγνώρισε την  προσπάθεια της Alpha Bank να θέσει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της αναπτυξιακής  στρατηγικής της, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογικότερη χρήση των  φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον, η Τράπεζα αναδείχθηκε Winner στην κατηγορία Χρηματοπιστωτικοί  

Οργανισμοί/Banking. Με το βραβείο αυτό αναγνωρίστηκαν οι ενέργειές της για την προστασία του  Περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα της λειτουργίας της. 

Παράλληλα, η Alpha Bank κέρδισε:  

  • Δύο Gold Awards, το ένα στην κατηγορία “Repair and Reuse” για τη χορήγηση δωρεάν χρησιμοποιημένου υλικού σε φορείς, τοπικές κοινωνίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το  δεύτερο στην κατηγορία “Corporate Social Responsibility and Circular Economy”, για το  πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη». 
  • Τρία Silver Awards: Στην κατηγορία “Waste Reduction” για τη μείωση των παραγόμενων  αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, στην κατηγορία “Battery Recycling” για την  ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και στην κατηγορία “Hazardous Recycling” για την  αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.  
  • Δύο Bronze Awards: Το ένα στην κατηγορία “Waste Prevention” για τη μείωση των  παραγόμενων αποβλήτων «από την αρχή», και το άλλο στην κατηγορία “Electrical and  Electronic Equipment Recycling” για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Τράπεζας

Η κυρία Ράνια Σταθοπούλου, επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιουσίας της Alpha Bank, δήλωσε«Η βράβευση της Alpha Bank ως “Circular Economy Company of the Year” αποτελεί αναγνώριση για την  Τράπεζα και τους ανθρώπους της, για την αποφασιστικότητα και συνέπεια που επιδεικνύουν στη συνεχή  προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη μείωση των  εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Η Τράπεζα  θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη,  χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για επιχειρήσεις και ιδιώτες».  

Η Στρατηγική της Alpha Bank για την Κυκλική Οικονομία  

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πάγια δέσμευση της Alpha Bank. Έχοντας προσυπογράψει  τις έξι Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής (United Nations Environment Programme Finance Initiative),  δεσμεύεται να λειτουργεί υπεύθυνα, μετριάζει τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον και  την κοινωνία, συμβάλει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου τραπεζικού συστήματος. 

Η στρατηγική αειφορίας της Alpha Bank ενσωματώνει στις λειτουργίες της, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, κριτήρια ESG, ως μέρος της κουλτούρας της, καθώς στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των  εργαζομένων και στην υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση.  

Μέσω της στρατηγικής αειφορίας, της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης που διαθέτει, η Τράπεζα επενδύει συνεχώς στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.  Με συγκεκριμένες ενέργειες ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, μειώνει την κατανάλωση  ενέργειας, χαρτιού, νερού και υλοποιεί προγράμματα μείωσης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης  υλικών και ανακύκλωσης. Παράλληλα, σχεδιάζει βιώσιμα τραπεζικά προϊόντα και στηρίζει τους πελάτες  της στην πραγματοποίηση επενδύσεων με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.