Γεμίζουν πάλι τα καραβάκια…

Το να περάσεις από τη γέφυρα Ρίου- Αντιρίου απέναντι είναι εύκολο και απολαυστικό πράγματι…

Αλλά πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στη τσέπη για ένα πήγαινε- έλα. Τι κάνει λοιπόν ο κοσμάκης; Ξαναθυμήθηκε τα καραβάκια αλλά παλαιά. Τα οποία είναι και πιο σύγχρονα , πιο καθαρά και πιο περιποιημένα καθώς έχουν και αυτοί ανταγωνισμό… Γεμίζουν πλέον και σχηματίζονται και ουρές… Ασε που κάνεις και ρομαντζάδα αγνατεύοντας από την κουπαστή. Αμ πως…

Ι.Λ.