«Φουσκώνουν» τα χρέη στην εφορία-Προστέθηκαν 7,2 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2023

Ανοδική πορεία συνεχίζουν να έχουν οι απλήρωτες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Έτσι, κατά το 2023 συσσωρεύθηκαν νέα χρέη συνολικού ύψους άνω των 7,2 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια φορολογούμενων με τεράστια δυσκολία  αποπληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν το 2023 ανήλθαν σε 7,263 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο τον Δεκέμβριο του 2023 τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ. Το ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 φαίνεται να είναι μειωμένο κατά 8,84% σε σύγκριση με το ποσό της αντίστοιχης περιόδου του 2022, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 7,968 δισ. ευρώ. Όμως, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 είχε προστεθεί στις νέες οφειλές ένα χρέος ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ από έναν μόνο ΑΦΜ, που σύμφωνα με την ΑΑΔΕ θεωρείται «ακραία τιμή».

Συνεπώς, αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, στην πραγματικότητα υπάρχει αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, από τα 7,168 δισ. ευρώ το 2022 στα 7,263 δισ. ευρώ το 2023. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τις φορολογικές αρχές ανήλθε σε 106,302 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 581 εκατ. ευρώ ή κατά 0,55% σε σύγκριση με το τέλος Νοεμβρίου 2023.

Από τα 106,302 δισ. ευρώ του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών:

  • Τα 26,32 δισ. ευρώ κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να περιορίζεται σε 79,982 δισ. ευρώ.
  • Τα 40,85 δισ. ευρώ οφείλονται από φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 65,452 δισ. ευρώ είναι οφειλές νομικών προσώπων.