Eurobank: Μπροστά για την Παιδεία – Προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο

Τη νέα εποχή ενός από τα μακροβιότερα Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, του Μπροστά για την Παιδεία, παρουσίασε σήμερα η Eurobank κατά την καθιερωμένη τελετή βράβευσης των 384 αριστούχων αποφοίτων Λυκείων των Εκπαιδευτικών Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδέοντας το ορόσημο της συμπλήρωσης των 21 ετών του Μπροστά για την Παιδεία (η προηγούμενη ονομασία ήταν «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία!»), η Τράπεζα διευρύνει τον χαρακτήρα του, στο πλαίσιο ανάπτυξης ευρύτερης Πρωτοβουλίας της υπό την ομπρέλα Μπροστά για την Παιδεία, συνεχίζοντας μία δυναμική πορεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιστημονική εξειδίκευση και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής με την πρακτική γνώση και την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την οποία χαιρέτισε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Γιώργου Π. Ζανιά και σύσσωμης της Διοίκησης της Τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε την αναβαθμισμένη δομή της διευρυμένης πλέον Πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Τράπεζας να στηρίζει νέους επιστήμονες στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων και με ζητούμενο την υποστήριξη των νέων στην επαγγελματική τους ανέλιξη και απορρόφηση από την αγορά εργασίας, ενδεικτική είναι η κάλυψη κόστους από την Τράπεζα για την οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Digital Transformation” από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με δυνατότητα προσλήψεων αποφοίτων του στην Τράπεζα, καθώς και η οικονομική στήριξη της Τράπεζας για τη λειτουργία πλατφόρμας, από την CollegeLink, για τη διασύνδεση φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Eurobank για την πρωτοβουλία «Μπροστά για την Παιδεία». Και η σημερινή διοργάνωση δεν είναι μια απλή βράβευση. Είναι ενθάρρυνση και αναγνώριση μιας τεράστιας προσπάθειας για τα παιδιά, για τους φοιτητές μας πλέον. Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρεί να προσφέρει στους νέους μας επιπλέον εφόδια προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, οι οποίες είναι πολλές. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που με καταλύτη την τεχνολογία μεταβάλλεται ραγδαία. Το κυριότερο όμως, έχουμε πλήρη συνείδηση του ρόλου μας: το Υπουργείο Παιδείας έχει την τεράστια ευθύνη να εργάζεται για το μέλλον. Η Παιδεία είναι το μέλλον, είναι ο μοχλός, είναι το μέσο που θα φέρει την Ελλάδα πιο μπροστά, πιο δυνατή, μια χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ακόμη πιο ισχυρή παρουσία διεθνώς.».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με το πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία» η Eurobank στηρίζει επί 21 χρόνια την αναγνώριση και την επιβράβευση της αριστείας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Τράπεζα προχωρεί τώρα στην αναβάθμιση, επέκταση και διεύρυνση του προγράμματος, με έμφαση στην εξειδίκευση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Συνεργαζόμαστε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και, ταυτόχρονα, δεσμευόμαστε ότι θα δίνουμε τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στην Τράπεζα των 10 πρώτων σε βαθμολογία αποφοίτων του κάθε χρονιά, δίνοντάς τους την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα από μια αδιάβλητη ακαδημαϊκή διαδρομή. Ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζουμε τις θέσεις πρακτικής άσκησης, γιατί η διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί αδύναμο κρίκο στην ελληνική οικονομία. Όλες μας οι δράσεις διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας και της συμπερίληψης. Η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες είναι ο κοινός παρονομαστής τους. Ευχαριστούμε τα υπουργεία Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής ως εταίρους σε βασικές δράσεις μας, όπως και το ΟΠΑ και την CollegeLink, πολύτιμους συνεργάτες στη νέα φάση του προγράμματος. Και δεσμευόμαστε ότι, όπως δείχνουν δύο δεκαετίες στήριξης του προγράμματος για την Παιδεία, θα είμαστε διαρκώς παρόντες με δράσεις που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας και τη νέα γενιά.».

Μπροστά για την Παιδεία σε τρεις (3) πυλώνες

  • Εξειδίκευση | Η Τράπεζα χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του νέου Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Digital Transformation” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προωθώντας την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, περιλαμβάνει 35 θέσεις ανά ακαδημαϊκό έτος, είναι αγγλόφωνο, πλήρους φοίτησης, με μικρή ιδία συμμετοχή των φοιτητών στα ετήσια δίδακτρα. Στο Πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη μέρους των θέσεων από εργαζόμενους του Ομίλου Eurobank, ενώ, επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης για τους 10 αποφοίτους με την υψηλότερη επίδοση. Η νέα πρωτοβουλία υπογραμμίζει την πολυετή δέσμευση της Eurobank στην ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης την οποία διαχρονικά υποστηρίζει και με σειρά άλλων υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και συνεργασίες με διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας | Οικονομική στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία της νέας πλατφόρμας mprostagiatinpaideia.gr, που προσφέρει στους νέους εργαλεία για να εκπαιδευτούν, να δικτυωθούν και να εντοπίζουν ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την CollegeLink με την οικονομική στήριξη της Eurobank και απευθύνεται στα περίπου 4.000 μέλη – βραβευμένους αριστούχους του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία» των τεσσάρων τελευταίων ετών, ενώ, τον Φεβρουάριο, τελειόφοιτοι φοιτητές από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν επίσης συμμετοχή στη νέα πλατφόρμα. Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητα ενημέρωσης για εξελίξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και τάσεις της αγοράς, εξατομικευμένη καθοδήγηση από επαγγελματίες και mentoring, εύρεση ευκαιριών πρακτικής άσκησης, ανάπτυξη και καλλιέργεια μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills), εκπαίδευση και εξειδίκευση σε τεχνολογικά θέματα αιχμής με πιστοποίηση από παρόχους τεχνολογίας, συμβουλευτικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα έμμισθης Πρακτικής Άσκησης της Eurobank, διάρκειας 2 μηνών, με στόχο την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων μέσα από ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και για θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με την CollegeLink.

Επιπροσθέτως, η Eurobank εστιάζει στη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την πανεπιστημιακή έρευνα και την ακαδημαϊκή αριστεία μέσω του επιχειρηματικού επιταχυντή egg – enter grow go της Τράπεζας, που συμπληρώνει 11 χρόνια προσφοράς στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Μέσω της συνεργασίας με 15 ελληνικά Πανεπιστήμια και 46 ελληνικές και κυπριακές spin-offs, το egg – enter grow go υποστηρίζει και αναπτύσσει, διαχρονικά, τη διασύνδεση της νεοφυούς, καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

  • Επιβράβευση | Η Eurobank υλοποιεί το πρόγραμμα ηθικής και χρηματικής επιβράβευσης της αριστείας με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχοντας διαθέσει από το 2003, συνολικά για τις βραβεύσεις των 22.572 αριστούχων βραβευθέντων, χρηματικό ποσό που αγγίζει τα €21 εκατομμύρια. Μέσω του Προγράμματος, η Τράπεζα προσφέρει ηθική και οικονομική επιβράβευση στον πρώτο αριστούχο απόφοιτο κάθε Λυκείου της χώρας με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Πρόγραμμα υλοποιείται για 21 έτη και έχει αγκαλιαστεί από όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους, τις τοπικές κοινωνίες και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπερίληψη, αξία που διέπει όλες τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας, καθώς θα επιβραβεύονται παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας και πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως επίσης και ένας αριθμός αλλοδαπών μαθητών που φοίτησαν σε ελληνικά σχολεία της χώρας και κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τιμητικές πλακέτες στα 14 Λύκεια από τα οποία αποφοίτησε ο αριστούχος βραβευθείς μαθητής με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, απένειμε, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς.

Κατά την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συντόνισε η δημοσιογράφος κα Νίκη Λυμπεράκη, βραβεύθηκαν οι 384 αριστούχοι των Εκπαιδευτικών Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας καθώς και 36 αριστούχοι από τα νησιά του Αιγαίου που φοιτούν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η κα Εβίτα Φράγκου, βραβευθείσα του 2003, του πρώτου έτους του προγράμματος Μπροστά για την Παιδεία. Η κα Φράγκου, Παθολόγος – Επιμελήτρια Β’ της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού, συνεχάρη τους αριστούχους βραβευόμενους για την επιτυχία τους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μπροστά για την Παιδεία εδώ.