Εθνική: Εγκρίθηκε από την ΕΚΤ η διανομή μερίσματος 332 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ., ή €0,36 ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό (“payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ «η επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της τράπεζας.

Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.