ΕΤΕ: Νέο στεγαστικό δάνειο με προνομιακούς όρους

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει  ένα νέο στεγαστικό δάνειο με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, «το Πρώτο μου Σπίτι». 

 «Το Πρώτο μου Σπίτι» απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους έως και 45 ετών και απαιτεί χαμηλότερη ίδια συμμετοχή, εκκινώντας από 10% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

«Αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία της, καθώς και την παράδοση πολλών δεκαετιών που διαθέτει στη χορήγηση Στεγαστικών Δανείων, η Εθνική Τράπεζα κάνει ακόμη πιο προσιτό το όνειρο της απόκτησης πρώτης κατοικίας και για τους νέους ανθρώπους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Αναλυτικότερα, οι όροι χρηματοδότησης και τα οφέλη του νέου στεγαστικού δανείου είναι:

  • Διάρκεια δανείου έως 40 έτη
  • Δυνατότητα ίδια συμμετοχής από 10% της εμπορικής αξίας, δηλαδή χρηματοδότηση έως 90% της εμπορικής αξίας, για κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κατηγορίας τουλάχιστον Γ)
  • Δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου που ξεκινά από 3%
  • Απαλλαγή από τη δαπάνη εξέτασης του αιτήματος δανείου 
  • Επιπλέον, προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα για προσωπικό δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ», για κάλυψη πρόσθετων εξόδων που συνδέονται με την κατοικία

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του δανειολήπτη για τη συνεχή ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έως την απόκτηση της κατοικίας, η Τράπεζα παρέχει στους υποψήφιους δανειολήπτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν, ανά πάσα στιγμή, την πορεία της αίτησής τους online, μέσω του NBG Internet Banking.