ΕΣΑμεΑ: Σοβαρά προβλήματα σε ελεύθερους επαγγελματίες με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων του e-ΕΦΚΑ

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, αναφορικά με την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ, λόγω της καθυστέρησης από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ του ελέγχου των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Η ΕΣΑμεΑ αναφέρει το επείγον αυτό ζήτημα στον διοικητή e-ΕΦΚΑ Π. Δουφεξήκαι ζητά την άμεση επίλυσή του.

“Ενώ οι εισφορές τους έχουν καταβληθεί, το σύστημα τους εμφανίζει ως ανασφάλιστους, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (παρόχους υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ κ.τ.λ.) δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα. Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, έχουν μηνιαία μεγαλύτερες ανάγκες σε υγειονομική περίθαλψη, και η καθυστέρηση από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μπορεί να επιφέρει άμεσα δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους!”, αναφέρει η ΕΣΑμεΑ.