ΕΣΑμεΑ: Πρόγραμμα τουρισμός, αλλά όχι για όλους

Επιστολή σχετικά με προβληματικά σημεία της ΚΥΑ «Πρόγραμμα “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2024» ΦΕΚ Β 79/8-1-2024 απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στους αρμόδιους υπουργούς που την υπογράφουν.

Η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι παρότι η αύξηση του ποσού voucher από 200 σε 400 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία είναι στην ορθή κατεύθυνση, με τις πληθωριστικές τάσεις και τη μεγάλη αύξηση στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια και συνολικά στο κόστος ζωής των τελευταίων ετών, στους δικαιούχους όμως συμπεριλαμβάνονται μόνο τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όχι με 50% και άνω:

Για αυτό το λόγο η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί να μην μείνει εκτός ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία και η διάταξη για τους δικαιούχους να διαμορφωθεί ως «άτομα με αναπηρία 50% και άνω», καθώς η πλειονότητα αυτών δεν έχει καμία άλλη πιθανότητα διακοπών.

Επίσης, μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, (…). Τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω να μην συμμετέχουν στην κλήρωση και να λαμβάνουν το voucher στον α’ κύκλο εφόσον έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση.

Στο ίδιο άρθρο η διάταξη: «η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις» αποκλείει μέλη οικογενειών από οικογένειες με πάνω από ένα μέλος με αναπηρία, δηλαδή τους πλέον ευάλωτους και ζητάμε προσαύξηση του ποσού σε οικογένειες με πάνω από δύο μέλη με αναπηρία που τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

Άρθρο 2 παρ. 4: Ζητούμε την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία 50% και άνω.

Άρθρο 4 παρ. 1: Τόσο η ψηφιακή χρεωστική κάρτα όσο και η διαδικασία έκδοσής της να είναι πλήρως προσβάσιμες.

Τέλος, στην ΚΥΑ δεν έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα ύπαρξης συνοδών δικαιούχων/ωφελούμενων, κάτι που προφανώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους στις διακοπές.

Γενική παρατήρηση: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σωστή ορολογία «άτομο με αναπηρία» και όχι «πρόσωπο ΑμεΑ» τόσο στην ΚΥΑ όσο και στο Πρόγραμμα.

Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και για τις οικογένειες τους και η ΚΥΑ να τροποποιηθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος.