Ερώτηση ΠΑΣΟΚ για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών

Tην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών των Τ.Ε.Ι, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισότιμων σχολών, ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Παιδείας βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, για τον κλάδο των Πτυχιούχων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και των κατόχων τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής ισοτίμου προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι, Σχολής ή Τμήματος αντίστοιχου με τα παραπάνω, παραμένει σε χρόνια εκκρεμότητα ο προσδιορισμός και η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, παρά τις ακαδημαϊκές εξελίξεις από την ίδρυση των ΤΕΙ μέχρι την οριοθέτησή τους στην ανώτατη εκπαίδευση (τεχνολογικός τομέας) και στη συνέχεια την ενσωμάτωση των τμημάτων τους στα πανεπιστήμια. Για το λόγο αυτό, οι βουλευτές τονίζουν ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη, να δοθεί λύση στο θέμα αυτό, ώστε οι πτυχιούχοι αυτοί να μπορούν

– να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους, όπως αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων αποφοίτησης στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση ή ως υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

– να εξελίσσονται ιεραρχικά και να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης,

– να μετέχουν σε ερευνητικές και μελετητικές ομάδες,

– να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και

– να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

Με δεδομένο ότι το πρόβλημα αυτό ταλαιπωρεί επί πολλά χρόνια χιλιάδες πτυχιούχους μηχανικούς και όλες οι διαδικασίες οι οποίες προέβλεπαν την συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων έργου για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχουν αποδειχθεί διαχρονικά ατελέσφορες, ενώ η καθυστέρηση στον καθορισμό της ακαδημαϊκής αντιστοιχίας για 5ετή τμήματα Μηχανικών του ΠΑΔΑ και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχει ήδη δημιουργήσει μια νέα κατηγορία πτυχιούχων μηχανικών χωρίς επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα, οι βουλευτές θέτουν δύο ερωτήματα:

1. Εάν υπάρχει από πλευράς της κυβέρνησης η βούληση να δοθεί τελικά λύση στο θέμα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισοτίμων Σχολών και εάν ναι, σε ποιο χρονικό ορίζοντα

2. Εάν υπάρχει η πρόθεση για σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισοτίμων Σχολών, όπως ζητά η Επαγγελματική-Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ);

Την κοινή ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης, Γιώργος Παπανδρέου, Τάσος Νικολαίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Παύλος Χρηστίδης, Ιλχάν Αχμέτ, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Κατερίνα Σπυριδάκη.