«ΕΡΓΑΝΗ»: Περισσότερες από 116.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο

Περισσότερες ήταν οι θέσεις μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Δεκέμβριο, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ».

Ειδικότερα, οι αναγγελίες πρόσληψης έφτασαν τις 224.104, ενώ οι αποχωρήσεις 205.608.

Από τις 205.608 συνολικά αποχωρήσεις, οι 69.700 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 135.908 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η σύγκριση Δεκεμβρίου 2023 και 2022 δείχνει άνοδο κατά 9.629 περισσότερων θέσεων εργασίας, δηλαδή για τον Δεκέμβριο 2023 θετικό ισοζύγιο, με 18.496 θέσεις έναντι 8.867 τον Δεκέμβριο 2022.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2023, είναι θετικό, όντας στις 116.649 νέες θέσεις εργασίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, οι αναγγελίες προσλήψεων έφτασαν τις 3.214.205 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις τις 3.097.556, εκ των οποίων οι 1.979.873 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.117.683 οικειοθελείς αποχωρήσεις.