ΕΡΓΑΝΗ: Που κυμάνθηκαν οι μισθοί το 2023

Το 2023, το 12,37% των εργαζομένων ελάμβαναν μηνιαίους μισθούς έως 500 ευρώ, το 3,36% από 501 ευρώ έως 600 ευρώ, το 2,37% από 601 ευρώ έως 700 ευρώ και το 12,80% από 701 ευρώ έως 800 ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ από 801 ευρώ έως 900 ευρώ έπαιρνε το 8,42% και το 14,36% από 901 ευρώ έως 1.000 ευρώ.

Επίσης, από 1.001 ευρώ έως 1.200 ευρώ έλαβε το 16,25%, από 1.201 ευρώ έως 1.500 ευρώ έφτασε το 11,21% και το 9,08% είχαν μηνιαίες αποδοχές από 1.501 ευρώ έως 2.000 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ γιατο 4,03%, με το 2,11% να λαμβάνει από 2.501 ευρώ έως 3.000 ευρώ, ενώ ο μισθός ήταν μεγαλύτερος από 3.000 ευρώ για το 3,63%.

Άνοδο κατά 47.246 νέες θέσεις κατέγραψε ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2023 σε σχέση με το 2022, ανεβαίνοντας 2,1%, ενώ οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βρίσκονται στους 2.296.845.

Το σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας είναι 2.419.220, καθώς 122.375 άτομα απασχολούνται σε πάνω από μία δουλειές.

Το 2022, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ήταν σε 2.249.599, ενώ το σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας σε 2.361.342.