Επιστολική ψήφος: Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για εγγραφή-Η διαδικασία