ΕΛΑΣ: Οι νέοι αντιστράτηγοι και οι κρίσεις των υποστρατήγων

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

-Πασχάλης Συριτούδης, ως Υπαρχηγός του Σώματος,

-Αστέριος Μαντζιώκας, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

-Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,

-Χρήστος Μπουλούμπασης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

Επίσης, μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την επιλογή του αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου ως νέου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε, τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακάτω αντιστράτηγοι:

 • Γεώργιος Δούβαλης, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
 • Ελευθέριος Γκαρίλας, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
 • Σπυρίδων Σκλάβος, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,
 • Νικόλαος Σπανουδάκης, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Παράλληλα, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, ο υποστράτηγος Χρήστος Κονδύλης προάγεται στο βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, λόγω επιλογής νεότερου ομοιόβαθμου αξιωματικού ως Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., και θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Στη συνέχεια, υπό την προεδρία του νέου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 19 υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας (18 γενικών καθηκόντων και 1 ειδικών καθηκόντων – υγειονομικό – ιατρό).

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του αντιστράτηγου, για κάλυψη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω υποστράτηγους γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

 • Πασχάλη Συριτούδη
 • Αστέριο Μαντζιώκα
 • Γεώργιο Μιχαλόπουλο
 • Χρήστο Μπουλούμπαση

Διατηρητέους έκρινε τους κατωτέρω υποστράτηγους γενικών και ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

 • Παναγιώτη Πούπουζα
 • Χρήστο Μανούρα
 • Δημήτριο Μπακόλα
 • Γεώργιο Βασιλείου
 • Γεώργιο Παπαδόπουλο
 • Χαράλαμπο Καλόγηρο
 • Αθανάσιο Μπαδέκα (υγειονομικό – ιατρό)

Έκρινε ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, τους κατωτέρω οχτώ υποστράτηγους γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν μετά από τριάντα ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα:

 • Ελευθέριο Ντουρουντού
 •  Εμμανουήλ Δουρβετάκη
 • Απόστολο Μαρτζάκλη
 • Δημήτριο Παντελή
 • Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο
 • Γεώργιο Μπάλλα
 • Γεώργιο Λυμπινάκη
 • Βασίλειο Ρόκκο