ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζοϋπαλλήλους

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη – από τις διαδοχικές – καταβολές, που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. μισθολογικών περιόδων 01/2017 – 01/2020 σε τραπεζοϋπαλλήλους.

H εν λόγω καταβολή ποσού ύψους 2.080.658,62 ευρώ θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 17.939 δικαιούχων οι οποίοι :

 • υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 12/11/2023,
 • δεν έχουν, από οποιανδήποτε αιτία, οφειλή προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο.

Συγκεκριμένα, αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στους εργαζόμενους των κάτωθι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. :

 • EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία αφενός των υποβληθέντων, από Πιστωτικά Ιδρύματα, ασφαλιστικών στοιχείων και αφετέρου των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.