ΕΑΕΕ: O ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον τομέα της βιωσιμότητας

Τα τελευταία χρόνια η βιωσιμότητα έχει γίνει για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις περιοχή υψηλής προτεραιότητας και ενασχόλησης. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως τμήμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσα από δύο βασικές ιδιότητες: του επενδυτή και του παρόχου ασφαλιστικής προστασίας.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και οι εταιρίες-μέλη της εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους προς τις αρχές της Βιώσιμης Ασφάλισης των Ηνωμένων Εθνών (UNIPFI), στις οποίες η ΕΑΕΕ έχει προσχωρήσει από τις αρχές του 2022. Υποστηρίζουν τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων καθώς και της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ (Green Deal) για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050 καθώς και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται στον ειδικότερο τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable finance)

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΕΕ με πρωτοβουλία της Επιτροπής Sustainability προχώρησε στη διαμόρφωση Στρατηγικού Κειμένου, με στόχο την καταγραφή της τοποθέτησης των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο φλέγον θέμα της βιωσιμότητας, μέσα από το τρίπτυχο των ESG παραγόντων (Environment-Society-Governance │Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση).

Το κείμενο αντανακλά τη στρατηγική τοποθέτηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα στα ζητήματα της βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας τους παράγοντες ESG στις επενδύσεις, στο underwriting, στον σχεδιασμό προϊόντων, στις λειτουργίες και στις συνεργασίες τους.

Το Στρατηγικό κείμενο της ΕΑΕΕ για τη βιωσιμότητα είναι διαθέσιμο εδώ.