ΔΕΗ: Τι περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης

DCIM101MEDIADJI_0130.JPG

Επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή της ως προς την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η ΔΕΗ δημοσιοποιεί την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards).

Πρόκειται για την 3η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης σε επίπεδο Ομίλου, και για την 1η φορά που για την αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων διενεργήθηκε η ανάλυση της Διπλής Ουσιαστικότητας, με βάση τις οδηγίες του νέου κανονιστικού πλαισίου CSRD.

Οι επιδόσεις συνοψίζονται στην έκθεση ως εξής:

  • Αύξηση 16% στους διασφαλισμένους δείκτες GRI
  • Επταπλασιασμός στους διασφαλισμένους δείκτες ESG του ΧΑΑ
  • Αύξηση 150% στους ενοποιημένους δείκτες που αφορούν τη ΔΕΗ Α.Ε και τις δύο πιο σημαντικές θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες)
  • Αύξηση 60% στη σύνδεση των εταιρικών δράσεων με συγκεκριμένους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ υλοποιεί την επιχειρησιακή της στρατηγική υπό το πρίσμα των στρατηγικών πυλώνων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με άξονες αναφοράς την από-ανθρακοποίηση, τη λειτουργία µε θετικό πρόσημο για τη φύση, και τη δημιουργία κοινωνικοοικονομικής διαμοιραζόμενης αξίας. Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζουμε τον τρόπο διαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και την επίδοσή μας σε αυτά αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας για πλήρη διαφάνεια στη μέτρηση και δημοσιοποίηση της απόδοσής μας. Νιώθουμε υπερήφανοι για όσα έχουμε επιτύχει και συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο έργο μας, στοχεύοντας στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου στο πλαίσιο μίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας, που σέβεται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ευρύτερη κοινωνία».

Η ΔΕΗ είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβασή της. Έχει πλέον ως στρατηγικό της στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, ενώ η αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην διάρθρωση του Ομίλου είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πλάνο μετάβασης σε μία Πράσινη Οικονομία στο μέλλον.

H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2022 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

Τη συμβολή στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Παρουσιάζονται οι δράσεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων, δίνοντας έμφαση σε εκείνους που συνδέονται με την προτεραιοποίηση των ουσιαστικών θεμάτων όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση ουσιαστικότητας.

Τη διενέργεια της Διπλής Ουσιαστικότητας

Σε ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων βιωσιμότητας αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου και επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ο Όμιλος επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης (κίνδυνοι και ευκαιρίες).

Τις δραστηριότητες και επιδόσεις του Ομίλου στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας. Ενδεικτικά:

Περιβάλλον: Προώθηση ΑΠΕ και Διαχείριση Ενέργειας, Αποανθρακοποίηση και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Βιοποικιλότητα και Οικοσύστημα, Διαχείριση αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία.

Κοινωνία: Δημιουργία Οικονομικής Αξίας, θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Ευημερίας, θέματα που αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες, Ενίσχυση της Απασχόλησης Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη Σχέση και Ικανοποίηση Πελατών.

Διακυβέρνηση: Υιοθέτηση πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις βασικές θυγατρικές του Ομίλου, Αναθεώρηση της Πολιτικής Πρόσληψης Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., Αναθεώρηση του Καταστατικού και αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Η πλήρης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου είναι διαθέσιμη εδώ.