Χαρδαλιάς: Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους

«Έχουμε την υποχρέωση να τρέξουμε γρήγορα, υπεύθυνα και παραγωγικά, ώστε  τα επόμενα πέντε  χρόνια να αποτελέσουν μια περίοδο δημιουργικών ανατροπών και μεταρρυθμίσεων».

Με αυτά τα λόγια άνοιξε τις αρχαιρεσίες της ΕΝΠΕ ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ως προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης για την Εκλογή των Μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε ότι η έναρξη της θητείας των νέων περιφερειακών αρχών αποτελεί την ευκαιρία για την ουσιαστική εφαρμογή της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης –«ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους», όπως είπε χαρακτηριστικά– με αποσαφηνισμένους ρόλους και αρμοδιότητες, αλλά και με άμεση συνεργασία όλων των θεσμικών επιπέδων της Πολιτείας.

«Τολμηρά μπροστά. Μητροπολιτικά, Διαδημοτικά και Τοπικά» η πορεία Χαρδαλιά για την Αττική

Αναλύοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του για την επόμενη πενταετία, ο Νίκος Χαρδαλιάς επικεντρώθηκε στη μητροπολιτικότητα της Περιφέρειας Αττικής –«μια έννοια που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη», όπως τόνισε– ως βάση για τη θέσπιση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις σε μείζονα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, η ασφάλεια, η διαχείριση των απορριμμάτων και η κοινωνική συνοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι είναι άμεση ανάγκη να παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής η οριζόντια εποπτεία και η συνεπαγόμενη ευθύνη όλων των υπό υλοποίηση μητροπολιτικών έργων, ώστε αυτά να ολοκληρώνονται εγκαίρως προς όφελος των πολιτών. «Στην Αττική είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Κι έχουμε την ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε τολμηρά μπροστά. Μητροπολιτικά, Διαδημοτικά και Τοπικά. Για να πραγματοποιήσουμε μεγάλα, γρήγορα και σταθερά βήματα, προς όφελος και των 66 Δήμων του Λεκανοπεδίου. Αξιοποιώντας με διαφάνεια και εντιμότητα και το τελευταίο ευρώ που μας εμπιστεύονται. Ισότιμα, με προτεραιότητα όμως στις γειτονιές με τα μεγαλύτερα ανοικτά ζητήματα, με έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας» υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας τη βούληση της Κυβέρνησης να θεσπίσει τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύγχρονη Περιφερειακή Διακυβέρνηση, που τιμά την εμπιστοσύνη των πολιτών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε έμφαση στην ανάγκη επίσπευσης των θεσμικών αλλαγών αλλά και μίας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής, προκειμένου οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης –όπως είπε– να συμβαδίσουν με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές. «13 Περιφέρειες, 13 ταυτότητες, 13 στρατηγικές πολιτικής και προτεραιοτήτων», πρόσθεσε.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει σαφής βούληση από την κυβέρνηση να δομηθεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την κατάρτιση ενός νέου, αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης, που θα θεραπεύει τις παθογένειες του παρελθόντος. Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης, όπως είπε, είναι η ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη μέγιστη δυνατή διεκδίκηση και απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων –των υψηλότερων της τελευταίας δεκαπενταετίας– προκειμένου οι περιφερειακές αρχές να επιτύχουν την υλοποίηση «ενός ρεαλιστικού σχεδίου  έργων και παρεμβάσεων που θα υποστηρίζεται από επαρκή χρηματοδότηση και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της χώρας απέναντι στις τρέχουσες ανάγκες, αλλά κυρίως απέναντι σε προκλήσεις και κρίσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο μέλλον».

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, δημιουργείται ένα νέο διοικητικό παράδειγμα, που στηρίζεται στην υπευθυνότητα, «χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, κομματικά στεγανά και σκοπιμότητες», προσφέροντας τη δυνατότητα για αποτελεσματικές ενέργειες «με ξεκάθαρα  χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένους μηχανισμούς υλοποίησης, σαφή στοχοθεσία, διαφάνεια, διαρκή παρακολούθηση και λογοδοσία», ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ισόρροπης ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια της χώρας. «Ως πολιτικός αγαπώ την ευθύνη, γι’ αυτό είμαι έτοιμος να συνεργαστώ, να συνεννοηθώ και να συντονιστώ με όλους, για να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο. Να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι. Να δώσουμε λύσεις. Να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, που τόσο απλόχερα μας πρόσφεραν», κατέληξε ο Νίκος Χαρδαλιάς.