Χαμηλή η μέση σύνταξη-Πολύ μεγάλη η διαφορά ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Σύμφωνα με την έκθεση «Ήλιος» για τον Δεκέμβριο 2023, που δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ παραμένει στις νέες συντάξεις, η πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενώ η μέση (μέσος όρος) κύρια σύνταξη έφθασε μόλις στα 795 ευρώ μικτά. 

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Δεκέμβριο, φαίνεται ότι απονεμήθηκαν 31.357 νέες συντάξεις όλων των κατηγοριών (κύριες και επικουρικές), περισσότερες κατά 4.791 ή κατά 16% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023.

Σε σχέση με τις νέες συντάξεις, αυτές που αφορούν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κατά μέσο όρο έπεσαν στα 694,20 ευρώ. Η διαφορά με τις νέες συντάξεις γήρατος που εκδόθηκαν για συνταξιούχους του δημοσίου τομέα είναι πολύ μεγάλη, αφού οι τελευταίες κατά μέσο όρο υπολογίστηκαν στα 1.231,52 ευρώ τον Δεκέμβριο, δηλαδή ήταν κατά 537,32 ευρώ υψηλότερες.

Στα 795 ευρώ η μέση σύνταξη 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την ίδια έκθεση του ΕΦΚΑ η μέση κύρια σύνταξη τον Δεκέμβριο ήταν 795,05 ευρώ μικτά. Αντίστοιχα η μέση επικουρική σύνταξη τον ίδιο μήνα ήταν 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα 111,24 ευρώ.

Σε σύνολο 1.908.513 κύριων συντάξεων γήρατος, οι 362.972 (ποσοστό 19,01%) είναι έως 500 ευρώ. Άλλες 830.379 κύριες συντάξεις (ποσοστό 43,5%) είναι από 500 έως 1.000 ευρώ. Άρα το 59,51% των κύριων συντάξεων είναι μικρότερες από 1.000 ευρώ μικτά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 

Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων – Οι τελικές ημερομηνίες