Attica Bank: Αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα κατά 138%

Λειτουργική οργανική κερδοφορία για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ανακοίνωσε σήμερα η Attica Bank.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, η τράπεζα παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου, με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους 8,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι κερδών 0,5 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της συνεχιζόμενης μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της.

Τα αποτελέσματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τη στρατηγική της Διοίκησης της Τράπεζας και θέτουν τις βάσεις για την δυναμική ανάπτυξη της Attica Bank στην τραπεζική αγορά και την επίτευξη των στόχων του έτους. Η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη λειτουργική κερδοφορία μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα σε ετήσια βάση κατά 138%, τα οποία ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, καθώς και από την αξιοσημείωτη πιστωτική επέκταση κατά τη διάρκεια και του πρώτου τριμήνου του 2024. α καθαρά επαναλαμβανόμενα έσοδα σε ετήσια βάση αντίστοιχα βελτιώθηκαν κατά 36,3%, αποτέλεσμα των νέων εκταμιεύσεων καθώς και της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η αύξηση αντισταθμίστηκε από το σημαντικά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2023, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των προϊόντων καταθέσεων στα νέα επιτόκια της αγοράς. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Euro3,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 78% σε ετήσια βάση, οδηγούμενα κυρίως από τη μεγαλύτερη παραγωγή, τη διεύρυνση εργασιών και την έμφαση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,63 δισ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν και κατά το α΄ τρίμηνο του 2024 και ανήλθαν σε 295 εκατ.ευρώ, από τα οποία τα 283 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα 12 εκατ. ευρώ τη λιανική τραπεζική.

Η Attica Bank διατηρεί επαρκή ρευστότητα με τις συνολικές καταθέσεις του Ομίλου να ανέρχονται στα επίπεδα των 3,1 δισ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2024, με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 268,6%. Το προφίλ ρευστότητας αντικατοπτρίζεται και στο δείκτη δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου, ο οποίος ανήλθε σε 47,6% (εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων).

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 10,8% σε τριμηνιαία βάση, εξαιτίας των λογιστικών προσαρμογών από τις μεταβατικές διατάξεις του IFRS 9 και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης που σημειώθηκε και κατά το α΄ τρίμηνο του έτους.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μεταφοράς παλαιότερων χορηγήσεων του legacy χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε καθεστώς MEA, στο πλαίσιο της οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού και διαφάνειας της Τράπεζας. Εξαιρουμένων των χορηγήσεων του legacy χαρτοφυλακίου, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε στο 54,2%, μειωμένος κατά 270 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά αθέτησης στη νέα παραγωγή για δάνεια που εκταμιεύθηκαν από το 2021, είναι μικρότερα από 1%.