Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων-Που σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις το β’ τρίμηνο του έτους

Νέες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αύξηση τιμών κατά 13,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Στο πρώτο τρίμηνο οι τιμές είχαν καταγράψει αύξηση κατά 15,00%, κατά συνέπεια από την αρχή του έτους κατά μέσο όρο οι τιμές σημειώνουν αύξηση κατά 14,5%.

Για το 2022, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές κατέγραψαν αύξηση 11,8% έναν αύξησης 7,6% το 2021. Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 13,8% και των παλαιών στο 14,1%.

Μεγαλύτερη αύξηση στη Θεσσαλονίκη 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 13,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 14,1% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 8,2% το 2021, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 11,4% το 2022, έναντι ρυθμού αύξησης 7,2% το 2021.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 14,1% στην Αθήνα, 16,4% στη Θεσσαλονίκη, 14,6% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 14,1% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2022, ενώ για το 2022 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 12,3% (αναθεωρημένα στοιχεία).